Wednesday, January 29, 2014

MengenaliMu Tuhanku...



Seorang penyair ada berkata,

Sesungguhnya mengenali Tuhan Yang Maha Agung
memanglah satu kemuliaan,keindahan,keseronokan dan
kegembiraan yang melimpah.
Atas orang a'rifin juga ada keindahan.
Atas mereka ada cahaya yang lahir
daripada kasih sayang.
Maka tahniahlah bagi orang yang mengenali-Mu,
Wahai Tuhanku!
Demi Allah,dia sentiasa gembira sepanjang masanya.